Giới Thiệu Liên hệ Dịch vụ 0968.38.68.68 - 0903.775.951

Nhà Bán

3 tỷ

m2

Hẻm

22/03/2019

6.1 tỷ

60 m2

Hẻm

22/03/2019

6 tỷ

57 m2

Hẻm

22/03/2019

16 tỷ

120 m2

Nhà Mặt tiền

22/03/2019

3.75 tỷ

45 m2

Hẻm

22/03/2019

7.8 tỷ

79 m2

Nhà Mặt tiền

22/03/2019

6 tỷ

97 m2

Hẻm

22/03/2019

7 tỷ

m2

Nhà Mặt tiền

22/03/2019

5.7 tỷ

m2

Hẻm

22/03/2019

13.5 tỷ

m2

Hẻm

22/03/2019