Giới Thiệu Liên hệ Dịch vụ 0968.38.68.68 - 0903.775.951

Nhà Bán

5.7 tỷ

m2

Hẻm

22/03/2019

13.5 tỷ

m2

Hẻm

22/03/2019

4 tỷ

179 m2

Hẻm

22/03/2019

7.8 tỷ

80 m2

Nhà Mặt tiền

21/03/2019

8.5 tỷ

120 m2

Hẻm

21/03/2019

3.5 tỷ

36 m2

Hẻm

21/03/2019

129 tỷ

1525 m2

Nhà Mặt tiền

21/03/2019

15.7 tỷ

223 m2

Nhà Mặt tiền

21/03/2019

10.5 tỷ

103 m2

Nhà Mặt tiền

21/03/2019

6.5 tỷ

53 m2

Hẻm

21/03/2019